Risikoberegning

Sådan beregner vi din risiko

Når vi beregner din risiko, tager vi udgangspunkt i de samfundsforudsætninger, der er nedsat af Rådet for Afkastforventninger. Rådet for Afkastforventninger er nedsat af Forsikring & Pension og Finans Danmark. Forsikring & Pension er pensionsselskabernes brancheorganisation. Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde.

Beregningsforudsætningerne for afkast og inflation er derfor fastsat af rådets uafhængige eksperter, hvilket betyder, at alle pensionsselskaber og bankers produkter udregnes og vurderes ud fra samme forudsætninger. Der er således ikke forskel på hvad en aktieinvestering forventes at give i afkast mellem to pensionsselskaber, men sammensætningen af aktiver (f.eks. aktier, obligationer, ejendomme og alternativer) kan være forskellig nu og fremadrettet, hvilket giver en forskel i forventet fremadrettet afkast og risiko.

Rådets medlemmer er:

  • Jesper Rangved professor på CBS og leder af pensionsforskningscenteret PeRCent.
  • Torben M. Andersen, professor, Århus Universitet, bestyrelsesformand for ATP og tidligere overvismand.
  • Peter Engberg Jensen, Professionelt bestyrelsesmedlem og tidligere koncernchef i Nykredit.

Usikkerhed på pensionsprognoser

Det kan aldrig forudsiges med fuldstændig sikkerhed, hvordan for eksempel investeringsafkastet på pensionsopsparingerne vil udvikle sig ud i fremtiden, der vil derfor altid være en vis usikkerhed i prognoser, hvilket angives ved risikoen (se nedenfor).

Fælles afkastforventninger – 1-5 år

Afkast
1Stats- og realkreditobligationer3,2%
2Investment-grade obligationer3,6%
3High-yield obligationer5,6%
4Emerging markets statsobligationer4,9%
5Globale aktier (developed markets)6,9%
6Emerging markets aktier8,6%
7Private equity9,6%
8Infrastruktur6,9%
9Ejendomme4,9%
10Hedgefonde4,7%

Risiko

Standardafvigelse
1Stats- og realkreditobligationer3,2%
2Investment-grade obligationer5,1%
3High-yield obligationer10,5%
4Emerging markets statsobligationer8,9%
5Globale aktier (developed markets)15,6%
6Emerging markets aktier21,5%
7Private equity20,4%
8Infrastruktur13,7%
9Ejendomme9,0%
10Hedgefonde7,7%

Korrelationer

12345678910
1Stats- og realkreditobligationer10,60,20,4-0,10,0-0,1-0,1-0,2-0,1
2Investment-grade obligationer10,60,60,30,30,20,10,10,3
3High-yield obligationer10,70,70,60,50,40,30,6
4Emerging markets statsobligationer10,50,60,30,20,20,4
5Globale aktier (developed markets)10,70,70,40,40,7
6Emerging markets aktier10,60,40,40,6
7Private equity10,40,40,6
8Infrastruktur10,30,3
9Ejendomme10,3
10Hedgefonde1